Stankdetectie

Stank detectie Voor het opsporen van rioolgeur

Rioolstank wordt vaak veroorzaakt door kleine scheurtjes en gaten in de riolering die meestal niet met het blote oog waarneembaar zijn. Een riool inspectie met een rookgenerator is een effectief middel om lekkages en de oorzaken van stankoverlast snel te signaleren, zonder dat er daarbij muren, vloeren, leidingen en rioleringen opengebroken hoeven te worden.

Wanneer duidelijk is geworden wat de problemen zijn zal de RGZ Rioolgroep een advies en ”plan van aanpak” voorstellen om definitief de klacht te verhelpen.

Maar direct een afspraak voor stank detectie