Vetputten en putten legen, reinigen
en onderhouden

Het afvoeren van vethoudend afvalwater via een vetafscheider is verplicht voor onder meer brood- en banketbakkerijen, slagerijen, horeca-bedrijven, cafetaria’s en bedrijven in de vlees- en visverwerkende industrie.

Er is een verplichting om de vetput of vetafscheider te gebruiken en regelmatig te legen. Vaak staat dit omschreven in de milieuvergunning. Wanneer u de vetafscheider niet optijd leegt kan dit een verstopte aan- en afvoerleiding veroorzaken wat kan leiden wateroverlast en/of stankoverlast. Daarom zorgen wij er bij leging van uw vetafscheider voor dat de daarbij behorende leidingen professioneel gereinigd worden. Dit verhoogd de levensduur van uw leidingstelsel.

 

Aankoop en installatie/montage van vetputten en vetafscheiders

Ook voor de aankoop van een vetafscheider installatie bent u bij Rioolgroep Zeeland op het goede adres. Desgewenst kunnen wij deze voor u plaatsen en aansluiten. Voor een prijsopgave voor het leveren en/of plaatsen van een vetvangput kunt u contact met ons opnemen.

De nieuwe vetafscheider wordt geplaatst tussen de aansluiting op het gemeente-riool en het lozingspunt van de desbetreffende locatie. Het gaat hierbij meestal om de keukenriolering. Houdt u rekening met het feit dat er geen toilet of hemelwaterafvoer op de put mag worden aangesloten.

Onder invloed van de zwaartekracht wordt het vet uit het afvalwater gescheiden, zodat dit niet in de riolering terechtkomt. Een vetafscheider of vetvangput dient volgens de geldende regelgeving te voldoen aan de EN1825-norm. Dit houdt in dat de vetvangput voorzien moet zijn van een kwaliteitsverklaring.